"Chcesz mieć sukces, dbaj o detal" - to dewiza doradztwa technicznego IDIL. W myśl tej dewizy, pracownicy naukowi IDIL analizują każdy powierzony im projekt, w taki sposób, aby nie doszło do pominięcia jakiegokolwiek szczegółu, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia użyteczności technicznej i ekonomicznej danego przedsięwzięcia. Znaczną część doradztwa technicznego stanowią audyty bezpieczeństwa projektów drogowych. W ramach doradztwa technicznego IDIL bezpłatnie udostępnia Internetowy Katalog Systemów Barier Ochronnych.

W obecnym czasie szczególnie liczy się szybkość działania, która niejako automatycznie wyklucza możliwość gruntownego studiowania literatury i dochodzenia do własnych, skutecznych rozwiązań przez instytucje, które na co dzień muszą korzystać  z aktualnego stanu wiedzy i techniki, jeśli chcą być konkurencyjne. Racjonalną metodą w takiej sytuacji jest korzystanie z opinii instytucjonalnego eksperta, jakim jest de facto IDIL. 

Szczególnym rodzajem opinii ekspertów są opinie biegłego wykonywane na zlecenie sądów i prokuratur. Od kilku lat IDIL skutecznie świadczy tego rodzaju usługi.

Doradztwo Techniczne

IDIL prowadzi prace naukowe, które wzbogacają zarówno wiedzę teoretyczną, odpowiadającą na pytanie: jakie są rzeczy?, jak i wiedzę praktyczną, tj. odpowiadające na pytanie: - jak osiągnąć, aby rzeczy stały się takie a nie innePrace naukowe wzbogacające wiedzę teoretyczną, IDIL wykonuje głównie w ramach badań własnych, natomiast prace wzbogacające wiedzę praktyczną -  na zlecenie Klientów. W zakresie  obu rodzajów badań naukowych IDIL współpracuje w szczególności: - z Politechniką Warszawską, Politechniką Krakowską, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto współpracuje z uczelniami i ośrodkami badawczo - rozwojowymi zagranicznymi.

Prace Naukowe

Opinie Ekspertów

Misja IDIL

Zaufanie

Skuteczność

Współpraca

Dewizą IDIL jest "Fides" - łacińskie słowo „zaufanie”. IDIL stara się być wiarygodnym partnerem swoich klientów i na tej bazie skutecznie rozwiązywać powierzane zadania. Kapitał zaufania zawsze stanowi podstawę współpracy - jest warunkiem koniecznym, ale nie jest warunkiem wystarczającym. Ważne są fachowe kompetencje osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemu. W tym zakresie IDIL, dzięki swej elastycznej strukturze organizacyjnej i współpracy z ekspertami krajowymi i zagranicznymi jest w stanie, w każdym przypadku, powołać zespół osób kompetentnych, którzy szybko i skutecznie rozwiążą powierzony im problem.

Misją IDIL jest świadczenie usług naukowego wsparcia tym, którzy widzą potrzebę i możliwości jego wykorzystania do skutecznej i efektywnej realizacji zdefiniowanych przez siebie celów.

Warunkiem koniecznym efektywnego rozwiązywania problemów jest dobra współpraca między Zamawiającym i Wykonawcą. Z tego też względu, IDIL  zwraca baczną uwagę, aby już na etapie rozmów wstępnych zaistniały niezbędne przesłanki dobrej współpracy, opartej na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i zgodności celów. Jedną z form współpracy jest bezpłatne udostępnienie wyników niektórych badań własnych. Przykładem tego jest www.katalogbarier.pl Zapewnia on bezpłatny dostęp do oferowanych na polskim rynku systemów barier ochronnych, o właściwościach  użytkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Do końca 2019 roku miał on około  milion odsłon.

Działaniem skutecznym jest tylko to, które doprowadza do osiągnięcia zakładanego celu. W praktyce spotykane są oczywiście działania, które do celu nie prowadzą, jak również i takie, które noszą miano działań przeciw-skutecznych, tj. oddalających od wyznaczonego celu. IDIL jako samofinansujący się instytut naukowy nie może sobie pozwolić na działania nieskuteczne. Dlatego też, wykorzystuje naukowe metody rozwiązywania problemów, zapewniające skuteczność i efektywność działania. Generalnym celem IDIL jest zawsze zadowolenie Klientów. Wynika ono głównie z faktu, że osiągnęli to, do czego dążyli, powierzając wykonanie pracy przez IDIL.

KONTAKT Z IDIL