"Chcesz mieć sukces dbaj o detal" - to dewiza doradztwa technicznego IDIL. W myśl tej dewizy, pracownicy naukowi IDIL analizują każdy powierzony im projekt, w taki sposób aby nie doszło do pominięcia jakiegokolwiek szczegółu, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia użyteczności technicznej i ekonomicznej danego przedsięwzięcia. Znaczną część doradztwa technicznego stanowią audyty bezpieczeństwa projektów drogowych. W ramach doradztwa technicznego, IDIL bezpłatnie udostępnia Internetowy Katalog Systemów Barier Ochronnych.

KONTAKT Z IDIL

Opinie Ekspertów

Prace Naukowe

IDIL prowadzi prace naukowe, które wzbogacają zarówno wiedzę teoretyczną, odpowiadającą na pytanie: jakie są rzeczy?, jak i wiedzę praktyczną, tj. odpowiadające na pytanie: - jak osiągnąć, aby rzeczy stały się takie a nie innePrace naukowe wzbogacające wiedzę teoretyczną, IDIL wykonuje głównie w ramach badań własnych, natomiast prace wzbogacające wiedzę praktyczną -  na zlecenie Klientów. W zakresie  obu rodzajów badań naukowych IDIL współpracuje w szczególności: - z Politechniką Warszawską, Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Ponadto, w miarę potrzeb współpracuje z zagranicznymi przedsiębiorstwami, uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Doradztwo Techniczne

"Rozwój sieci drogowej zależy od inwestycji, modernizacji oraz wprowadzenia postępu technicznego. Przedsięwzięcia te powinny być jednak poprzedzone analizą ekonomiczną" ~ prof. Halina Chrostowska, "Efektywność nakładów na drogi", WKŁ Warszawa 1987

Instytut oferuje usługi w zakresie analizy opłacalności inwestycji infrastrukturalnych. Wykonujemy kompleksowe badania mające na celu zapewnienie najniższych możliwych społecznych kosztów mobilności. Nasze rozwiązania uwzględniają czynniki takie jak efektywność kosztowa, wpływ społeczny i zrównoważoność projektów infrastrukturalnych.

W obecnym czasie szczególnie liczy się szybkość działania, która niejako automatycznie wyklucza możliwość gruntownego studiowania literatury i dochodzenia do własnych, skutecznych rozwiązań przez instytucje, które na co dzień muszą korzystać  z aktualnego stanu wiedzy i techniki, jeśli chcą być konkurencyjne. Racjonalną metodą w takiej sytuacji jest korzystanie z opinii instytucjonalnego eksperta, jakim jest de facto IDIL. 

Szczególnym rodzajem opinii ekspertów są opinie biegłego wykonywane na zlecenie sądów i prokuratur. Od kilku lat IDIL skutecznie świadczy tego rodzaju usługi.

Optymalizacja społecznych kosztów mobilności