KONTAKT Z IDIL

Nasi Klienci mówią, że najlepszym potwierdzeniem jakości i skuteczności pracy IDIL jest fakt, że powracają z nowymi zamówieniami 

jako stali i zadowoleni Klienci.

 

Mówią również, że prace IDIL są zawsze dobrym przykładem opracowań par excellence naukowych, charakteryzujących się kompleksowością, gruntownością i odpowiedzialnością.

Działaniem skutecznym jest tylko to, które doprowadza do osiągnięcia zakładanego celu. W praktyce spotykane są oczywiście działania, które do celu nie prowadzą, jak również i takie, które noszą miano działań przeciw-skutecznych, tj. oddalających od wyznaczonego celu. IDIL jako samofinansujący się instytut naukowy nie może sobie pozwolić na działania nieskuteczne. Dlatego też, wykorzystuje naukowe metody rozwiązywania problemów, zapewniające skuteczność i efektywność działania. Generalnym celem IDIL jest zawsze zadowolenie Klientów. Wynika ono głównie z faktu, że osiągnęli to, do czego dążyli, powierzając wykonanie pracy przez IDIL.

Warunkiem koniecznym efektywnego rozwiązywania problemów jest dobra współpraca między Zamawiającym i Wykonawcą. Z tego też względu, IDIL  zwraca baczną uwagę, aby już na etapie rozmów wstępnych zaistniały niezbędne przesłanki dobrej współpracy, opartej na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i zgodności celów. Jedną z form współpracy jest bezpłatne udostępnienie wyników niektórych badań własnych. Przykładem tego jest www.katalogbarier.pl Zapewnia on bezpłatny dostęp do oferowanych na polskim rynku systemów barier ochronnych, o właściwościach  użytkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Do końca roku 2023 miał ponad 1.5 mln odsłon.

Misją IDIL jest świadczenie usług naukowego wsparcia tym, którzy widzą potrzebę i możliwości jego wykorzystania do skutecznej i efektywnej realizacji zdefiniowanych przez siebie celów.

4.

 

Sformułowanie i gruntowne zweryfikowanie skuteczności wyciągniętych wniosków. Opracowanie sprawozdania z wykonanej pracy. Przekazanie Klientowi jego treści w uzgodnionej formie.

3.

 

Realizacja - krok po kroku - umownie zdefiniowanego zakresu pracy.

Sukcesywne informowanie Klienta o uzyskiwanych wynikach - na każdym istotnym etapie realizacji.

2.

 

Negocjacje w celu sformułowania treści umowy na wykonanie niezbędnych prac.

Obustronne podpisanie umowy określającej zasady

organizacyjne i finansowe współpracy.

1.

 

Przesłanie do IDIL zapytania o ofertę. Ustalenie terminu spotkania,  na którym zostanie omówiony stan aktualny, zdefiniowany problem i cel pracy. Przygotowanie oferty przez IDIL i dostarczenie jej Klientowi.

Proces współpracy

Co mówią nasi Klienci?

Dewizą IDIL jest "Fides" - łacińskie słowo „zaufanie”. IDIL stara się być wiarygodnym partnerem swoich klientów i na tej bazie skutecznie rozwiązywać powierzane zadania. Kapitał zaufania zawsze stanowi podstawę współpracy - jest warunkiem koniecznym, ale nie jest warunkiem wystarczającym. Ważne są fachowe kompetencje osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemu. W tym zakresie IDIL, dzięki swej elastycznej strukturze organizacyjnej i współpracy z ekspertami krajowymi i zagranicznymi jest w stanie, w każdym przypadku, powołać zespół osób kompetentnych, którzy szybko i skutecznie rozwiążą powierzony im problem.

Współpraca

Skuteczność

Zaufanie

Misja IDIL

Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o.o. (IDIL) łączy naukę z praktyką. Dzięki temu efektywnie i skutecznie rozwiązuje problemy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz budowy, utrzymania i napraw nawierzchni drogowych i lotniskowych.

Najskuteczniejsze

naukowe rozwiązania

do Państwa dyspozycji!